Viavac v akci na stavbě v Praze

Zasklívání 630 kg těžkého skla pomocí závěsné savky Viavac.
Díky našemu sehranému týmu záležitost na 15 min.