Těžké sklo v náročném terénu

V květnu za asistence naší firmy proběhla instalace prosklené stěny do rodinného domu v Psárech. Dům se nachází v nepřístupném terénu, proto byl zvolen terénní multilifter GL 550

V květnu za asistence naší firmy proběhla instalace prosklené stěny do rodinného domu v Psárech. Dům se nachází v nepřístupném terénu, proto byl zvolen terénní multilifter GL 550. Pro GL550 nebylo problémem zdolat kopec bez upravené příjezdové cesty ani se 400kg vážícím skleněným oknem. Riziko rozbití se snížilo na minimum. Instalace skel probíhala opatrným vsunutím skleněné tabule do vyzděného otvoru z vnější strany  a následné usazení skla z vnitřku budovy. Milimetrová přesnost, se kterou GL 550 pracuje, byla takřka nutností.