Zasklívání ze střechy

Po zakázce v Šáreckém údolí můžeme s trochou nadsázky říct, že zvládneme každou práci se sklem. Rodinná vila byla umístěna ve svahu s komplikovaným přístupem a minimálním prostorem pro manipulaci techniky

Po zakázce v Šáreckém údolí můžeme s trochou nadsázky říct, že zvládneme každou práci se sklem. Rodinná vila byla umístěna ve svahu s komplikovaným přístupem a minimálním prostorem pro manipulaci techniky. Většina oken se podařila instalovat s pomocí robotické hlavy Gerenuk připevněné na manipulátoru Merlo. Poslední sklo muselo být, kvůli špatnému přístupu, instalováno ze střechy s pomocí minijeřábku a závěsné savky.