Vakuový manipulátor Gerenuk 500 významně pomohl při dokončení fasády průmyslového centra Malacky. Během zasklívání fasády byl použit Gerenuk 500 v součinnosti s s teleskopickým manipulátorem s otočnou věží
Začátkem dubna jsme prezentovali manipulátor Gerenuk na Slovensku, kde byl využit k výměně prasklé okenní tabule. Gerenuk dokázal, že manipulace s rozměrnou skleněnou tabulí ve výšce pro něj není žádný problém